Organisatie

Nederlands grootste evenement voor kajuitzeiljachten

De Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace wordt georganiseerd door de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers, die daarvoor een 24 Uurs comité heeft samengesteld.

Comité en vrijwilligers

Bij een zeilevenement als de ’Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace’ hoort een goed lopende organisatie. Samen met het organisatiecomité zijn tijdens het evenement circa 75 vrijwilligers actief als controleurs, starters, finishers en werkend achter de schermen in de Vischafslag te Medemblik bij de uitslagverwerking. Mede door hun inzet wordt dit grootste Nederlandse zeilevenement elk jaar tot een goed einde gebracht.

Ondersteunende instanties

Dankzij de grote inzet van verschillende instanties verloopt het evenement ieder jaar goed en kunnen we de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace blijven organiseren:

  • Rijkswaterstaat zorgt voor de vlotte bediening van de Naviductsluizen in het Krabbersgat, de sluizen in de Afsluitdijk en de posities van de boeien en ondersteuning op het water.
  • De Centrale Meldpost IJsselmeer van Rijkswaterstaat en de Centrale Meldpost Waddenzee spelen een belangrijke rol bij de communicatie en de veiligheid.
  • Het Korps Landelijke Politiediensten helpt elk jaar bij het waarborgen van de veiligheid van de deelnemers door surveillance op het water en de assistentie bij de hectische binnenkomst van de massale vloot in Medemblik.
  • Een goede samenwerking met de Gemeente Medemblik is van essentieel belang voor het welslagen van het evenement. Diverse Gemeentelijke instanties verlenen hun medewerking, waarbij voor de deelnemers de inspanning van de Havendienst wel het meest ‘in beeld’ is.
  • De havenmeesters van de Stadshavens, Westerhaven, Pekelharinghaven en het Regattacentrum en vele vrijwilligers van de Stichting Jachthaven Medemblik zorgen voor een ordelijk verloop van de intocht en slagen er altijd weer in om ieder schip een ligplaats aan te bieden.
  • De Medemblikse scouting helpt ieder jaar vol enthousiasme met het inrichten van de kade en rijdt met busjes tussen het Regatta Center en de Vischafslag om deelnemers snel hun wedstrijdformulieren te kunnen laten inleveren.
  • De KZ&RV Hollandia stelt hun verenigingsgebouw De Vischafslag ter beschikking, zodat het wedstrijdcomité een goed onderkomen heeft.

De uitvoering ligt in handen van het Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace comité:

In volgorde:

Klaas Jan Kroon (vz), Paul Brinkhof, Jeroen Paardekooper, Jacqueline Verkade,
Willem Holleman, Ricus Verkade, Paul Scheepmaker, Marc van Herpt

 

Wedstrijdcomité:

Klaas Jan Kroon (wedstrijdleider),

Jeroen Paardekooper

Paul Brinkhof

Ricus Verkade

Protestcomité:

Jeroen Paardekooper (vz)

Ricus Verkade

PR, Sponsoring & event marketing:

Edwin Lodder (SMI)

Paul Brinkhof

i.s.m.

Diana Boogaards & Marjolein Brandt.

Mogelijk gemaakt door: