Voorbereiding, Tips & Tricks

 • Zorg voor goed eten. Overschat niet de mogelijkheden om onderweg eten klaar te maken. Vanaf windkracht 4 is dat rotwerk en ook nog gevaarlijk. Maak daarom zoveel mogelijk eten tevoren klaar. Een goede truc is om afgepaste pakjes klaar te maken. Plak er etiketten op, dan kun je iets nemen waar je trek in hebt.
 • Maak gebruik van de blanco rakkenkaart. Teken de rakken in, inclusief de afstanden en de kompaskoersen. Dat vergemakkelijkt het nemen van beslissingen. Geef elk bemanningslid een eigen exemplaar dat verhoogt de betrokkenheid.
 • Zorg ervoor dat bij slecht weer binnen alles vastgezet kan worden. Controleer de aanwezigheid en de inhoud van de EHBO kist. Zorg dat de gehele bemanning weet hoe de marifoon werkt, waar vuurpijlen liggen, en hoe de motor gestart moet worden. Geef de bemanning een rondleiding. Maak duidelijke afspraken over gebruik van reddingvesten en lijflijnen.
 • Vergeet niet 10 minuten voor de start je driekleur verlichting aan te doen. In principe zouden de driekleur verlichting na de start weer uit kunnen, maar voor je het weet is het al weer donker…
 • Heb je weinig of geen ervaring met nachtzeilen? Zorg dan voor drie man aan dek: een roerganger en twee uitkijken. Bespreek naderende schepen met elkaar, dan weet je zeker of je het goed hebt gezien. Twee ezelsbruggetjes: zie je alleen wit licht dan gaat de ander recht voor je uit. Zie je evenveel rood EN groen dan komt de ander recht op je af.
 • Bewaar de korte rakken bij Medemblik voor het eind van de race. Je kunt dan nog voldoende mijlen varen terwijl je toch dicht in de buurt van de finish blijft.
 • Geen paniek bij het binnenvaren van Medemblik. Tot nu toe is iedereen altijd binnengekomen. Het bier en de hamburgers lopen heus niet weg….

Veiligheid

Veiligheid, inzicht en goed zeemanschap zijn de uitgangspunten voor een geslaagde wedstrijd of tocht. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid te zorgen dat de veiligheid aan boord in orde is. Maar het 24 Uurs comité wil geen ongelukken en ziet daarom bijzonder streng toe op het gebied van veiligheid.

Reglementen en veiligheidsvoorschriften

De wedstrijdklassen en toertocht zijn onderworpen aan het varen onder de RVW (regels van wedstrijdzeilen). Echter de regels van deel 2 RVW (Regels voor Wedstrijdzeilen) worden vervangen door de voorrang regels van het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) en BVA (Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee), afhankelijk van het vaargebied. De wedstrijdklassen zijn mede onderworpen aan de geldende klassenvoorschriften.

De wedstrijdklassen en toertocht zijn beide onderworpen aan de veiligheidsvoorschriften (Cath 3) World Sailing Offshore Special Regulations category 3 mono-/multihulls 2022-2023.

Indien deelnemers uitsluitend op het IJsselmeer en Markermeer varen, gelden de veiligheidsvoorschriften (Cath 4) World Sailing Offshore Special Regulations category 4 mono-/multihulls 2022-2023.

Verlichting

Om de zichtbaarheid van alle deelnemende schepen te verhogen, zijn alle deelnemers verplicht een driekleurig toplicht te voeren! Deze maatregel verhoogt de veiligheid op het water.

Controle op uitrusting

Zoals ieder jaar controleert de organisatie ook nu weer in de startplaatsen strikt op o.a. reddingsvesten, lifelines, reddingsboeien, vuurpijlen en verlichting. Maar let op: ook controles tijdens de 24 Uurs zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij de sluizen.

Uitluisteren

Ook het uitluisteren van weerberichten is een onderdeel van veiligheid. Het 24 Uurs comité verplicht de deelnemers te luisteren naar de weerberichten en eventuele mededelingen van de Verkeers- en Meldposten. Zie artikel 11 Wedstrijd/Tochtbepalingen.

Na de finish en in de aanloop naar de haven van Medemblik is uitluisteren op kanaal 09 (Havendienst Medemblik) verplicht (Artikel 9.3 Wedstrijd/Tochtbepalingen). De gegeven aanwijzingen dienen opgevolgd te worden.

In-/uitvaren Medemblik

Op zaterdagavond is het tussen 18.00 uur en 21.00 uur uitsluitend toegestaan om de haven in te varen. Uitgaand verkeer (tegen de stroom in binnenkomende jachten) is vanwege de veiligheid ten strengste verboden.

Passage sluizen

Denk bij het passeren van de sluizen aan uw eigen veiligheid en aan die van anderen. Luister altijd het marifoonkanaal van de betreffende sluis af en volg de aanwijzingen van het sluispersoneel op. Dring niet voor! Sluit in de sluis bij uw voorgangers aan. En houd ook rekening met de andere gebruikers van de sluis, die niet aan de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace meedoen. In het Krabbersgat geldt de verplichting om SB-wal (BPR) te houden.

Brandveiligheid aan boord

Zorg zelf voor voldoende reddingsmiddelen, brandblussers en een goedgekeurde gasinstallatie.

Veiligheid in Medemblik

De gemeente Medemblik beschikt over een ‘Veiligheidsplan havens’. Voor de gemeente en het 24 Uurs comité houdt dit plan onder meer een grotere inzet van brandweer en overige hulpdiensten in. Volg altijd de aanwijzingen op van de havenmeesters.

Let op: vanwege de veiligheid is het ten strengste verboden om in de havens van Medemblik aan boord te barbecueën!! Open vuur aan boord is vanwege de drukte in de haven heel gevaarlijk!  Volg altijd de aanwijzingen van de havendienst, brandweer en politie op. Zij waken over uw veiligheid.

Afmelden

Indien u tijdens de wedstrijd besluit te stoppen, dan dient u dat door te geven via telefoonnummer 06-30106739  op vrijdag 25 augustus van  16.00 – 24.00 uur en op zaterdag 26 augustus van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur.

Hierbij moet u het startnummer, de naam van de boot en de naam van de inschrijver vermelden.

Zeilen en tactiek

 • De winst zit niet in strak om de boei varen, of iemand er uit loeven. Vaar je eigen wedstrijd en geef ruimte aan de andere deelnemers.
 • De winst zit wel in 24 uur lang hard varen. Bij vrijwel alle schepen is dat te behalen door alleen halve wind te varen. Op de spinaker heen en aan de wind terug is niet optimaal.
 • Probeer dus zo te varen dat je gebruik maakt van een veranderende wind. De ervaring leert dat het zeldzaam is dat het 24 uur uit dezelfde richting waait. Hoe minder de wind hoe belangrijker dat je optimaal gebruik maakt van wat er dan nog aanwezig is. Probeer ook te voorspellen waar het wellicht harder waait.
 • In theorie kan een uitstapje naar zee een flinke winst geven door meelopende stroom. Maar als je planning niet optimaal is, of de wind het een beetje laat afweten, is alle moeite voor niks geweest. In sommige jaren zien we veel winnaars die op zee varen, in andere (bv 2011) geen enkele. Voor beginners (en gevorderden) zijn de onverlichte boeien in de slingerende geulen (die je allemaal binnen de vaargeul moet passeren) een groter obstakel dan verwacht.

Overzicht van Websites met (gratis) rekenprogramma’s:

Het programma van Jan Woudstra: Rak24u. Jan heeft ook in 2022 zijn rekenprogramma aangepast aan het door ons gebruikte boeien- en rakkenbestand.

Overzicht van Websites met meerdaagse weer en/of windverwachting:
UK Meteorological Office actuele weerkaarten plus een prognose voor de komende dagen
Zilt Meteo voor zeilers veel weerkaarten, satelliet- en radarbeelden, tekstberichten van KNMI en BBC, pluimverwachting en meer
Buienradar
Windfinder met windverwachtingen en gribfiles
WindGuru met nauwkeurige locale windverwachtingen voor langere tijd vooruit
Sailing Weather Online met alle weerinformatie voor grote oversteken, meerdaagse verwachtingen, computeranimaties etc.
The Shipping Forecast van het befaamde UK met-office
Weersite uitgebreide weerkaarten, satellietbeelden en meerdaagse verwachtingen
Passage Weather een duidelijke site met weer en windkaarten voor de hele wereld, wedstrijdgebieden, en natuurlijk de Noordzee tot 7 dagen vooruit

Weerkaarten en informatie op je mobiel

Niet overal is goed 3G of 4G bereik gegarandeerd. Met de app “Zeeweer” is het in de offline modus vóór de wedstrijd/tocht mogelijk weerkaarten en GFS gribfiles op te halen en die tijdens de 24 Uurs ter beschikking te hebben. De GFS gribfiles hebben echter voor het IJssel-/Markermeer beperkte waarde. De meest nauwkeurige gribfiles zijn die van het KNMI Hirlam model.

Marifoon:

In verband met mogelijk uitstel vanwege weersomstandigheden is het van belang dat deelnemers ook tijdens het evenement worden geïnformeerd over een mogelijke voortijdige beëindiging. Boven windkracht 7 kan de 24 Uurs worden afgelast, ook kan de start met 12 uur worden uitgesteld. Zie voor details het Reglement de artikelen: 3.3, 3.4 en 9.2.

Het is daarom van belang dat tijdens de 24 Uurs wordt uitgeluisterd op de in het Reglement genoemde marifoonkanalen.

Kanaal 1 Centrale Meldpost IJsselmeer 15 minuten na hele uur

Kanaal 2 Brandaris, in de noordelijke wateren goed te ontvangen. Op het halve uur na een oneven uur, bijvoorbeeld: 1.30 – 3.30 etc.

Kanaal 23 en 83 Kustwachtcentrum Lokale tijd: 08.05 – 13.05 – 19.05 en 23.05